Arvot ja tavoitteet

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tahtotila on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.


MLL:n arvot

  • Lapsen ja lapsuuden arvostus
  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet

  • Avoimuus
  • Ilo
  • Kumppanuus
  • Osallisuus
  • Arjen arvostus

Lähde: MLL Suunta 2024